Kazuhiro Nisimoto
Kazuhiro Nisimoto
1-15 Yōkaichichō
近江牛と湯葉山椒のちらし。
誕生日のお祝い重です。