Kuwahara Yoshiaki
Kuwahara Yoshiaki
Sheraton grand Hiroshima