Баярбилэг Өлзий Орших
Баярбилэг Өлзий Орших
Mongolia Ulaanbaatar