Takayoshi Hashimoto
Takayoshi Hashimoto
割烹旅館 三水園
先附

三島独活と古都華未熟苺の浅漬け