Tadokoro Sho
Tadokoro Sho
北海道札幌市 dessert bar INITIAL