Yasuda  Fumihiro
Yasuda Fumihiro
Bistrot vonnas Yasuda chef de cuisine
寄島産コチと岩ガキのポワレ
ほうれん草とグリーンピースのソース豆苗のサラダ添え

#FoodionPA02