Kouhei Hatashita
Kouhei Hatashita
Restaurante Amador